tisdag 17 maj 2011

Välkommen till informationskväll om

TILLGÄNGLIGHET GENOM TECKENSPRÅKTillgänglighet genom Teckenspråk
Henrik Sundqvist, SDR:s projektmedarbete
Information om bl.a. om FN-konventionens och språklagens innehåll och hur man kan använda innehållet som verktyg samt kartlägga olika fall med anknytning till FN-konventionen, språklagen och diskrimineringslagstiftningen.

TEXT TILL TECKENSPRÅK
Carina Hofman, SDR:s projektledare
Har du något kort text som du vill ha tillgänglig på teckenspråk? Det kan gälla privata brev, tidningsartiklar, recept, brev från myndigheter.
Vi tar emot texter som högst motsvarar 3 A4 sidor text, per beställning. I första hand har du möjlighet att använda tjänsten 5 gånger per år.
Självklart har alla som arbetar kring översättningen tystnadsplikt.

Kom - Lyssna - Debattera!

Onsdag 25 maj, kl. 18:30-21:00
Föreningslokalen på Ånstagatan 5, Örebro (Å5)
Fikaservering finns på platsen.

Arrangör: Dövas Förening i Örebro län, Dövas Förening i Örebro Kommun och Örebro Dövas Ungdomsklubb i samarbete med sektioner och klubbar.
Medarrangör: ABF Örebro län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar